Turniej jazdy na rolkach

Turniej jazdy na rolkach

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU JAZDY NA ROLKACH ORGANIZOWANEGO 30.04.2016 NA KORCIE WIELOFUNKCYJNYM ZA ZESPOŁEM SZKÓŁ WE WRZOSOWIE!
START:
godz. 14.30 – KATEGORIA DZIECIĘCA 8 - 13 LAT
godz. 15.30 – KATEGORIA MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE OD 14 LAT WZWYŻ
Zapisy oraz dodatkowe informacje prowadzi Animator Sportu: p. DARIUSZ WOJCIECHOWSKI, tel. 791 274 704 Regulamin zawodów:

1.     Organizatorzy:
  ·        Dariusz Wojciechowski – Animator Sportu:
  ·        Urząd Gminy w Dygowie.
 2.     Miejsce turnieju:
Kort wielofunkcyjny za Zespołem Szkół we Wrzosowie.
3.     Termin przeprowadzenia turnieju:
30 kwietnia 2016 r.
4.      Cel:
·       Zachęcenie szerokiej rzeszy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do czynnego spędzania czasu wolnego.
·       Aktywizacja społeczna lokalnychśrodowisk wokół rekreacji ruchowej (jazda na rolkach).
·       Realizacja wspólnego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych, opracowanego w ramach współpracy UG w Dygowie z Animatorem Sportu.
 
5.      Uczestnictwo i zgłoszenia:
·       W turnieju mogą wziąć udział osoby od 8roku wzwyż.
·       Zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą startować w turnieju wyłącznie za zgodą (deklaracją)podpisaną przez rodzica/ prawnego opiekuna (deklarację podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego należy przedłożyć u Animatora Sportu przed rozpoczęciem pierwszych eliminacji).
·       Zgłoszone osoby muszą reprezentować swoją miejscowość (sołectwo) z terenu Gminy Dygowo.
·       Osoby biorące udział w turnieju uczestniczą we własnym sprzęcie: rolki, ochraniacze, kask.
·       Wskazane jest uczestnictwo w ochraniaczach oraz kasku!
 
6.      Zasady przeprowadzenia turnieju:
·       Regulamin rozgrywania turnieju zostanie przedstawiony podczas spotkania organizacyjnego, pół godziny przed rozpoczęciem eliminacji.
·       System rozgrywek (przejechanie toru na czas) uzależniony będzie od liczby startujących osób.
·       Przepisy turnieju koordynuje Animator Sportu.
·       Wszelkie sprawy formalne należy przedstawić u Animatora Sportu na spotkaniu organizacyjnym (45 min. przed rozpoczęciem pierwszych eliminacji).
 
7.     Dyscyplina:
·       W rozgrywkach obowiązują kary za złe zachowanie: 2 sekunda karna, 4 sekundy, całkowite wykluczenie.

  • W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być całkowicie wykluczony z rozgrywek.

8.     Sprawy inne:
Organizatorzy zabezpieczają:

  • Obsługę sędziowską - sędzią zawodów jest Animator Sportu.
  • Pierwszą pomocy przedmedyczną, którą sprawuje Animator Sportu.
  • Prowadzenie dokumentacji rozgrywek.
  • Gra fair play.9.     Postanowienia końcowe.

 
·       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników turnieju.
·       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w zależności od przebiegu turnieju.
·       Organizatorzy nie są zobowiązani do ubezpieczenia uczestników turnieju od NNW.
 


Drukuj