Inspekcja gotowości bojowej strażaków z Dygowa

18 października odbyła się w Dygowie  inspekcja gotowości bojowej miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przeprowadzono ćwiczenia bojowe według scenariusza: pożar garażu, w którym znajduje się pojazd i prawdopodobnie osoba poszkodowana. W pomieszczeniu symulowano silne zadymienie ,które znacznie utrudniało akcję ratowniczą. Podczas prowadzenia działań, ochotnicy mieli zaklejone hełmy czarną folią, co pomogło urealnić sytuację. Kolejnym utrudnieniem była utrata przytomności jednego z ratowników. Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu oceniali działania ratowniczo- gaśnicze, stan techniczny sprzętu oraz posiadaną dokumentację.
Autor zdjęć OSP Dygowo