gaśnice proszkowe.  Następnie przybyła na miejsce zdarzenia straż z Dygowa  zgasiła ogień z wykorzystaniem środka pianotwórczego. Asekuracyjnie, strażacy  przygotowali druga linię gaśniczą na wypadek przedostania się ognia na ściernisko. Na miejscu zdarzenia była również jednostka PSP z Kołobrzegu.
Autor zdjęć Marek Kawęcki