Zarząd OSP Dygowo otrzymał jednogłośne absolutorium

Zarząd OSP Dygowo otrzymał jednogłośne absolutorium

W świetlicy wiejskiej  Dygowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2021 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Zebranie otworzył prezes jednostki  Marcin Tekiel. Przed rozpoczęciem obrad zebrani  uczcili minutą ciszy zmarłych strażaków. Z okazji Dnia Kobiet druhowie wręczyli druhnom kwiaty. Kolejnym punktem zebrania było ślubowanie na sztandar nowych członków jednostki OSP i wręczenie odznaczeń.

Zarząd OSP Dygowo przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag co do działalności jednostki i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośne absolutorium.

Zaproszeni goście : wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński, prezes Oddziału Powiatowego OSP Mirosław Zalewski  oraz przedstawiciel PSP w Kołobrzegu st. ogn. Damian Romańczuk ,pogratulowali zarządowi otrzymania absolutorium.


Drukuj