W ramach 5. edycji programu Mały Strażak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczył dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla blisko 60 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego.  Dotacje w wysokości do 90 procent  kosztów zakupu otrzymały dwie jednostki OSP z gminy Dygowo – OSP Dygowo i OSP Piotrowice.

Na wyposażenie jednostki OSP Dygowo trafiło umundurowanie specjalne , hełmy, buty specjalistyczne o wartości 11.600 złotych. OSP Piotrowice otrzymało umundurowanie koszarowe,  hełmy, buty specjalistyczne i opryskiwacz spalinowy o łącznej wartości 11.500 złotych.