Wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny pod budowę remizy OSP w Dygowie

Wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny pod budowę remizy OSP w Dygowie

W sobotę 28 stycznia 2023 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego oraz kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Inicjatorem wydarzenia był zarząd OSP Dygowo, który otrzymał wsparcie wójta Gminy Dygowo oraz proboszcza parafii Dygowo, będącego jednocześnie kapelanem powiatowym ZOSP. Jest to pierwsza tego typu uroczystość związana z nową inwestycją w gminie Dygowo.

 Podpisy na Akcie erekcyjnym pod budowę nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie złożyli:

Poseł na Sejm RP –Czesław Hoc

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego –Henryk Carewicz

Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Mirosław Pender

Prezes Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie – dh Marek Kowalski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu – st. bryg. Krzysztof Makowski

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu – dh  Mirosław Zalewski

Wójt Gminy Dygowo –  Grzegorz Starczyk

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo –Jerzy Leszczyński

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie – dh Marcin Tekiel

Proboszcz Parafii Dygowo ,Kapelan Powiatowy ZOSP RP  – dh ks. Piotr Niedźwiadek

Wykonawca inwestycji , przedstawiciel konsorcjum firm, właściciel URB Iwicki –Sebastian Iwicki

Podpisany i poświęcony dokument umieszczony został w kapsule czasu wraz kartami historii jednostki OSP w Dygowo, listą świadków uroczystości oraz innymi pamiątkami. Kapsułę umieszczono w betonowej posadzce , którą następnie zaproszeni goście symbolicznie zarzucili betonem.

W murze powstającej remizy umieszczono kamień węgielny.  Jest to kamień z pieczęcią z bazyliki św. Floriana w Krakowie potwierdzającą ,że został wyjęty spod świątyni. Ponadto OSP Dygowo otrzymała cząstkę z relikwiarza św. Floriana, która będzie wystawiana podczas uroczystości religijnych. Kustoszem Relikwii św. Floriana uczyniono ks. Piotra Niedźwiadka.

Obok kamienia węgielnego, wójt Grzegorz Starczyk wmurował symboliczną cegłę z dawnego Dom Kultury, który stał w miejscu budowy remizy.

Następnie głos zabrali: Poseł na Sejm RP –Czesław Hoc, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Henryk Carewicz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosław Pender, Prezes Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie – dh Marek Kowalski, Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu – st. bryg. Krzysztof Makowski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu – dh  Mirosław Zalewski, Wójt Gminy Dygowo –  Grzegorz Starczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dygowo –Jerzy Leszczyński.

Relacja z uroczystości:

 Zobacz również:

Umowa na budowę remizy OSP i Placu Pokoleń w Dygowie podpisana!

Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie budowy placu pokoleń i remizy w Dygowie

 


Drukuj