Brać strażacka pożegnała druha Janusza Fijałkowskiego

Brać strażacka pożegnała druha Janusza Fijałkowskiego

26 czerwca 2023 roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie strażacy oddali honory urnie z prochami druha Janusza Fijałkowskiego , która była przewożona na cmentarz komunalny. Następnie poczty sztandarowe OSP Czernin i OSP Dygowo oraz kolumna strażaków przemaszerowała na pobliski cmentarz , gdzie o godzinie 12.00 odbyła się ceremonia pogrzebowa. Mszę św. odprawił ks. dziekan Piotr Niedźwiadek – kapelan powiatowy ZOSP RP. Przy grobie list pożegnalny od braci strażaków odczytał  druh Marcin Tekiel – prezes OSP Dygowo i zarządu gminnego OSP. Złożeniu urny do grobu towarzyszyły dźwięki syren samochodów strażackich i syrena w remizie.

Druh Janusz Fijałkowski rozpoczął swoją służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie w 1976 roku. Od 1977 roku Druh Janusz pełnił funkcję Naczelnika OSP Dygowo do  lipca 1982r. Podczas pełnienia funkcji wykazywał się wielkim zaangażowaniem, co było nagradzane dyplomami i odznaczeniami. W 1978r. został odznaczony odznaką Strażak Wzorowy, a rok później Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Druh Janusz pełnił odpowiedzialną funkcję i odpowiadał za sprawne prowadzenie kontroli przeciwpożarowej na terenie Gminy Dygowo. Od roku 1982 objął funkcje zastępcy naczelnika OSP Dygowo oraz Skarbnika w Zarządzie Gminnym OSP w Dygowie.
Z pasją i oddaniem zajmował się rozwojem i umacnianiem ochrony przeciwpożarowej w gminie. Był inicjatorem jak i współrealizatorem licznych czynów społecznych.  Powierzaną mu dokumentację prowadził wzorowo, kształtował poziom działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspierał wszystkie jednostki z terenu gminy Dygowo. Organizował liczne wyjazdy szkoleniowe, spotkania, ogniska, na których prowadził pogadanki o tematyce pożarniczej, we wcześniejszych latach było to bardzo oczekiwane aby integrować i wzbogacać o nowych członków rodzinę strażacką. Starał się przekazać swoje doświadczenie w pełnionych obowiązkach.

Druh Janusz jako członek zarządu OSP każdą wolną chwilę poświęcał na pozyskiwanie sprzętu pożarniczego, a nawet wozów bojowych. Od wielu lat czynnie uczestniczył w życiu jednostki, był współorganizatorem licznych imprez okolicznościowych takich jak Dzień Kobiet, czy kolejne rocznice powstania jednostki OSP Dygowo.

W listopadzie 1982 rozpoczął prace jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w OSP Dygowo. Przez długie lata, bo aż do 2015 roku sumiennie wykonywał nowo powierzone obowiązki.

Przez ten czas był wielokrotnie odznaczany: 1985r. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, 1989r. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

W roku 2016 Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie za zaangażowanie
i wkład pracy w realizację celów stowarzyszenia nadało Druhowi Januszowi godność Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

Godna naśladowania postawa Druha Janusza została ponownie doceniona w roku 2021. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Druha Janusza za szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

W imieniu społeczności strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie i  swoim własnym, dziękuję za dobra służbę, za naukę, za wsparcie i optymizm, który pozwalał nam przetrwać trudne czasy w organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Dygowo. Druhu Januszu, dzięki Twojej służbie, Twojej pracy i Twoim wysiłkom jesteśmy przygotowani do pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, DZIĘKUJEMY !

Spoczywaj w pokoju


Drukuj