W Dygowie doszło do groźnego pożaru w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Pożar zauważył przechodzień ,który uruchomił syrenę alarmową przy remizie OSP, co zainicjowało interwencję straży pożarnej. Główne działania podjęte przez straż pożarną to takie jak opróżnienie paleniska, użycie gaśnic proszkowych, a także skorzystanie z zestawu kominiarskiego. Wykorzystano także kamerę termowizyjną w celu dokładnej lokalizacji źródła ciepła i ewentualnych zagrożeń. Budynek sprawdzono miernikiem do badania stężenia tlenku węgla. Właściciel otrzymał zakaz użytkowania przewodu kominowego do czasu wykonania wymaganego przeglądu.

OSP w Dygowie przypomina  ,że regularne przeglądy i konserwacja przewodów kominowych pozwala uniknąć podobnych sytuacji i utrzymać bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania.

W działaniach brał udział zastęp OSP Dygowo i samochód specjalny z drabiną mechaniczną z PSP w Kołobrzegu.