W dniu wczorajszym wieczorem jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie otrzymała zgłoszenie o zadymieniu widocznym z drogi wojewódzkiej nr 163 na wysokości miejscowości Pyszka. Po przybyciu na miejsce zgłoszenia, nie stwierdzono oznak pożaru.

W drodze powrotnej, w okolicach miejscowości Jazy, strażacy zauważyli czarny dym unoszący się nad jedną z posesji. Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że właściciel nieruchomości wypalał odpady, które nie mieściły się w pojemniku. Po bliższej inspekcji okazało się, że w ognisku znajdowały się śmieci, puszki oraz styropian.

Ognisko zostało ugaszone. Właściciel posesji został pouczony o zakazie wypalania śmieci oraz obowiązujących przepisach dotyczących segregacji odpadów. Poinformowano go również o możliwości oddawania większych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz o konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska.