W sierpniu ubiegłego roku , gdy poseł Czesław Hoc przekazywał społeczności Piotrowic symboliczny czek na finansowanie budowy remizy OSP, druhna Marlena Brzezińska i prezes dh Mateusz Marczyk wyrazili przekonanie ,że za rok będzie można spotkać się na otwarciu nowej remizy OSP w Piotrowicach. Tak też się stało. Tylko 416 dni upłynęło od chwili , kiedy wszystko było jeszcze marzeniem. 23 września 2023 roku nowa remiza w Piotrowicach została przekazana druhom Ochotniczej Straży Pożarnej i będzie służyć lokalnej społeczności Piotrowic, Kłopotowa i Włościborza , a w razie konieczności w innych miejscowościach gminy i powiatu. Pełnie szczęścia strażaków dopełniło użyczenie wozu bojowego z Dygowa, który w ćwiczeniach i akcjach zapewni profesjonalne działania.

Uroczystość przekazania remizy i wozu bojowego odbyła się na placu przed nowo wybudowaną remizą. Gości wydarzenia powitał prezes OSP Piotrowice Mateusz Marczyk, który również przedstawił 75- letnią historię jednostki aż do dnia w którym  można celebrować oddanie nowej remizy społeczności Piotrowic i okolic. Druh Marczyk podziękował za okazaną pomoc w pozyskaniu finansowania posłowi Czesławowi Hocowi  , wójtowi Gminy Dygowo Grzegorzowi Starczykowi oraz wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji. Klucze do strażnicy i pojazdu przekazali poseł Czesław Hoc i wójt Grzegorz Starczyk. Remizę ,wóz bojowy  i sprzęt strażacki poświęcił proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński. Symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: najmłodsi druhowie z Piotrowic - Kacper Szczytowicz i Wojtek Moćko, dh Mateusz Marczyk, poseł Czesław Hoc , wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński.

Po oficjalnym otwarciu remizy głos zabrali goście ( zobacz wystąpienia). Tu trzeba zaznaczyć jeszcze jeden ważny moment uroczystości. Prezes zarządu oddziału gminnego OSP Marcin Tekiel w imieniu braci strażackiej podarował  jednostce OSP Piotrowice figurę Św. Floriana, którą następnie poświęcił ks. Grzegorz Jagodziński.

Wśród gości obecni byli:

Czesław Hoc – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasz Tamborski - Starosta Powiatu Kołobrzeg

Jacek Kuś – Wicestarosta Powiatu Kołobrzeg

Artur Wasiewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg

Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo

Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

Radni Gminy Dygowo

st. bryg. Mirosław Pender - Zastepca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. kpt. Krzysztof Azierski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu

dh Mirosław Zalewski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego

Jerzy Bartnik - były Prezes Zarządu Powiatowego OSP i Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu

Robert Fijałkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno

Antoni Bernatowicz – Prezes Stowarzyszenia „Senior” w Piotrowicach

Izabela Płomińska –Kierownik Wydziału Inwestycji Gminy Dygowo

Ewa Baran – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosowie

Monika Zielińska – sołtyska Piotrowic

Dariusz Olenowicz – sołtys Kłopotowa

Lucyna Pokusa – sołtyska Włościborza