Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo

Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo

W minioną sobotę w świetlicy  wiejskiej w Dygowie  odbyło się  zebranie sprawozdawcze  OSP Stojkowo. Gośćmi zebrania byli: wójt Grzegorz Starczyk , podinspektor ds. OSP Emilia Królik, przedstawiciele zarządu gminnego- Marcin Tekiel i Szymon Skiba oraz mł. kpt . Roman Smołuch z PSP z Kołobrzegu. Zebranie otworzył i prowadził  prezes jednostki

Marcin Górniak. Przedstawiono sprawozdania za rok 2017 i plany na rok obecny. Po  odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, druhowie udzielili większością głosów absolutorium zarządowi. Za aktywną działalność na rzecz OSP Stojkowo wyróżniono na forum zebrania druhny: Darię Grzankę i Zuzannę Kubacką oraz druha Grzegorza Głogowskiego. W wolnych wnioskach poruszone zostały następujące tematy: konieczność bezwzględnego uczestnictwa członków jednostki w ćwiczeniach, szkoleniach i Kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanych przez zarząd gminny lub PSP, wprowadzenie na wyposażenie osobiste strażaków masek jednorazowych przeciwpyłowych oraz zasady BHP w czasie akcji. Wójt Grzegorz Starczyk poinformował o działaniach Gminy zmierzających do zrealizowania budowy nowej remizy- świetlicy w Stojkowie. Dokumentacja projektowa na ten obiekt jest gotowa. Trwa etap uzyskania niezbędnych pozwoleń i przygotowanie ścieżki dofinansowania inwestycji. Tradycyjnie dostępna była dla wszystkich Kronika OSP Stojkowo.Aktualny stan organizacyjny OSP Stojkowo to łącznie 34 członków w tym 9 kobiet.

Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.