Zebranie sprawozdawcze OSP w Stojkowie

Zebranie sprawozdawcze OSP w Stojkowie

W remizo-świetlicy w Stojkowie odbyło się pierwsze po oddaniu do użytkowania tego obiektu zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki. Zebranie prowadził naczelnik Przemysław Głogowski. Zarząd OSP w Stojkowie przedstawił obecnym na zebraniu sprawozdanie z działalności w roku 2019. Uprawnieni członkowie jednostki w głosowaniu udzielili zarządowi absolutorium. Na zebraniu obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu mł. kpt. inż. Karol Milczarek oraz prezes zarządu gminnego OSP Marcin Tekiel.


Drukuj