19 czerwca 2023 r. Ochotnicza Straż w Stojkowie podpisała umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki w ramach  programu „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – Mały Strażak 2023”.

 Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ,OSP Stojkowo otrzyma w formie dotacji  kwotę 25.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in. aparatu powietrznego nadciśnieniowego wraz z wyposażeniem, latarek kątowych, pompy do wody zanieczyszczonej, wentylatora oddymiającego o wydajności 20.000m3/h.