Zebranie sprawozdawcze OSP Wrzosowo

Zebranie sprawozdawcze OSP Wrzosowo

W remizie Ochotniczej Staży Pożarnej we Wrzosowie odbyło się zebranie sprawozdawcze zarządu za rok 2017.  Przybyłych przywitał prezes zarządu dh Tomasz Matczak, który dalej prowadził zebranie. Wśród zaproszonych byli: wójt Grzegorz Starczyk, radny Piotr Krysztofiak, inspektor ds. OSP dh Emilia Królik, przedstawiciele zarządu gminnego OSP –

druhowie Marcin Tekiel i Wojciech Różycki. Ze strony Państwowej Straż Pożarnej obecny był kpt. Krzysztof Azierski. Zarząd po przedstawieniu sprawozdań i planów na 2018 rok , oraz raporcie komisji rewizyjnej  w drodze głosowania otrzymał jednogłośne absolutorium. Po części sprawozdawczej omówione zostały ważne tematy związane z funkcjonowaniem jednostki. Jednym z tematów były obchody 70-lecia jednostki we Wrzosowie, które przypadają w tym roku. Prezes zarządu gminnego dh Marcin Tekiel zachęcał do każdorazowego korzystania w czasie akcji , kiedy występuje pylenie z jednorazowych maseczek chroniących drogi oddechowe i płuca. Wiceprezes dh Wojciech Różycki, podobnie jak na poprzednich zebraniach gminnych jednostek, przekazał jednostce specjalistyczne rękawice ochronne zakupione przez Fundację Bezpieczny Powiat. Wójt Grzegorz Starczyk poruszył temat pracy jednostki z młodzieżą. Zachęcanie do wstępowania w szeregi MDP uznał jako priorytet ,nie tylko we Wrzosowie ,ale na terenie całej gminy.  Szeregi drużyn młodzieżowych systematycznie maleją. Kpt. Krzysztof Azierski między innymi omówił zasady planowanego przystąpienia jednostki we Wrzosowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.