W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Przedstawione przez zarząd jednostki sprawozdania z działalności oraz finansowe, poparte pozytywną opinią komisji rewizyjnej spotkały się poparciem członków OSP Wrzosowo zgromadzonych na zebraniu. W wyniku głosowania zarząd otrzymał większością głosów absolutorium ( jeden głos wstrzymujący się). W niedługim czasie OSP Wrzosowo czekają duże zmiany związane z funkcjonowaniem.  Dobiega końca procedura włączania jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Wrzosowo musiała spełnić szereg bezwzględnych warunków zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy. Wraz z włączeniem jednostki do KSRG zwiększy się obszar działania i ilość wyjazdów. Przykład: funkcjonująca w systemie OSP Dygowo w 2018 roku wyjeżdżała do akcji 89 razy natomiast będąca poza system OSP Wrzosowo 37 razy. Prestiż i wagę odpowiedzialności za utrzymanie gotowości operacyjnej uczestnictwa w KSRG podkreślali obecni zabraniu: sekretarz gminy Dorota Gruchała , przedstawiciel PSP w Kołobrzegu kpt. Krzysztof Azierski oraz radny gminny- były strażak zawodowy Tomasz Krawczyk.