Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce 31 nowych jednostek. Na opublikowanej przez Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl liście znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzosowa. To wielkie wyróżnienie, które poprzedziło długie przygotowanie. Jednostka musiała spełnić bezwzględne warunki wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.

Gratulujemy!

OSP Wrzosowo będzie drugą jednostką w gminie Dygowo działającą w KSRG. Od lat członkiem systemu jest  OSP Dygowo. Jednocześnie gmina Dygowo będzie drugą gminą w powiecie kołobrzeskim posiadającą dwie jednostki systemowe. Oficjalne wprowadzenie OSP Wrzosowo do systemu będzie miało charakter uroczysty. Termin nie jest jeszcze znany.