Samorządowcy Gminy Dygowo na placu budowy parku rozrywki

Samorządowcy Gminy Dygowo na placu budowy parku rozrywki

Na zaproszenie inwestora Parku Rozrywki Fun Park Pomerania ,radni , sołtysi oraz pracownicy urzędu z gminy Dygowo odwiedzili teren budowy tego przedsięwzięcia w Pyszce. Gości osobiści przywitał właściciel firmy Marek Różewski, który przedstawił skalę inwestycji i jej zaawansowanie. Następnie kierujący projektem Filip Korowacki oprowadził przybyłych

po  placu budowy przybliżając przyszłe przeznaczenie poszczególnych części hali i rozległego terenu parku. Na zakończenie zwiedzania wójt Grzegorz Starczyk podziękował za zaproszenie i życzył inwestorowi zrealizowania wszystkich planów związanych inwestycją.Otwarcie inwestycji zaplanowane jest na 27 maja tego roku.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.