istniejącymi już atrakcjami.  „Wodny Świat Pomeranii” będzie składał się  z kanałów ,zalewów wodnych, przystani rzecznej  i sztucznej plaży. Inwestycję zaplanowano na lata 2018-2019. Urząd Marszałkowski przeznaczy z unijnych środków prawie 42% kosztów , a pozostałe 58 % pokryje Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Markhen+”. Rozpoczęcie prac planowane jest na październik.
Nowa atrakcja największego zachodniopomorskiego rodzinnego parku rozgrywki poszerzy jego ofertę i przedłuży turystyczny sezon nad Morzem Bałtyckim. Obecnie w parku skorzystać można ze strefy karuzel, strefy dmuchańców , placów zabaw, Wioski Wikingów z salą multimedialną oraz z zadaszonej hali zabaw ze zjeżdżalniami, basenami z kulkami, małpim gajem. Ponadto do dyspozycji odwiedzających jest część restauracyjna i punkty gastronomiczne.
Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji”.

Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.