Wyróżnienie Marszałka Województwa dla Stowarzyszenia „Senior”

W Szczecinie w Operze na Zamku odbyły się Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości wzięli udział wolontariusze i pracownicy placówek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uhonorował laureatów  „Liderzy Służb Społecznych”. Nagrody i wyróżnienia przyznano w kategoriach: Lider Pracy Socjalnej, Lider Wsparcia Rodziny, Lider Zarządzania, Lider Pozarządowy. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior” z Piotrowic, otrzymało wyróżnienie w kategorii "Lider Pozarządowy". Było to jedyna  nagrodzona organizacja z powiatu kołobrzeskiego.