Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia SENIOR

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia SENIOR

W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”, za rok 2017. Prezes Antoni Bernatowicz podkreślił ,że działalność zarządu w roku sprawozdawczym skupiała się  na  zabezpieczeniu standardu funkcjonowania

DPS-u ,oraz realizacji kierunków działania wyznaczonych na poprzednim walnym zgromadzeniu. Systematyczne zgłoszenia kandydatów na mieszkańców świadczą o umocnieniu działalności organizacji. Stowarzyszenie jest fundatorem stypendiów  dla uczniów zespołu szkół w Kołobrzegu, udostępnia bazę rehabilitacyjną seniorom z gminy Dygowo, współorganizuje z Gmina Dygowo tradycyjne Bale Seniora i wspiera działalność gminnych organizacji. Działalność Stowarzyszenia to długa lista dokonań, która z każdym rokiem podnosi jakość usług świadczonych podopiecznym. W tym roku przypada 20 lat działalności Stowarzyszenia i 10 lat DPS w Piotrowicach. Aktualny skład zarządu Stowarzyszenia to:
Bernatowicz Antoni           Prezes
Sobański Zdzisław            Wiceprezes
Borowska Małgorzata        Sekretarz
Zielińska Monika                Skarbnik
Lewandowski Tadeusz    Członek Zarządu

Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.