Jubileusz 20 lat Stowarzyszenia „Senior” i 10 lat DPS w Piotrowicach

Jubileusz 20 lat Stowarzyszenia „Senior” i 10 lat DPS w Piotrowicach

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”, obchodziło w dniu dzisiejszym jubileusz dwudziestolecia działalności, a powstały z inicjatywy stowarzyszenia Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach dziesięciolecie. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele  św. Andrzeja Apostoła w

Kłopotowie ,pod przewodnictwem biskupa seniora Pawła Cieślika, który od początku istnienia stowarzyszenia jest z nim duchowo związany. Główne uroczystości odbyły się w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.  Gości – przedstawicieli samorządu województwa ,powiatu i gminy , organizacji pomocowych oraz osoby prywatne związane z Seniorem  i pracowników, przywitał prezes stowarzyszenia Antoni Bernatowicz. Historię stowarzyszenia oraz domu pomocy w Piotrowicach ,od powstania po dzień dzisiejszy zobrazował półgodzinny film. Po projekcji prezes przedstawił osoby ,które przez lata działały na rzecz stowarzyszenia lub z nim współpracowały, wręczył im pamiątkowe podziękowania i upominki. Następnie na ręce prezesa goście wręczyli kwiaty i okolicznościowe upominki. Szczególnym wyróżnieniem dla stowarzyszenia było wręczenie przez Członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Annę Mieczkowską – srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Po części oficjalnej był toast , poczęstunek i okolicznościowy tort. Na jubileuszu Gminę Dygowo reprezentował wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka GOPS Wioleta Dzwolak. Patronat nad uroczystościami sprawował Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Tomasz Tamborski.

Autor zdjęć Marek Kawęcki