Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach usytuowany jest kamień z tablicą upamiętniającą  pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (19.02.1473 r.). Tablicę odsłonięto w 1973 roku na terenie ówczesnej szkoły podstawowej. Rok 1973 był ogłoszony przez UNESCO Rokiem Kopernikańskim.  

To wydarzenie miało miejsce 50 lat wstecz, a w tym roku z okazji 550-tej rocznicy obchodzimy Rok Mikołaja Kopernika ustanowiony przez Senat RP.

Zarząd stowarzyszenia „Senior” i DPS Piotrowice zorganizował  na przydomowym placu i terenie zielonym Piknik Kopernikański. W wydarzeniu brali udział podopieczni ośrodka oraz goście.  Wśród gości byli uczniowie szkoły podstawowej z Dygowa i panie z chóru „Pionier” z Kołobrzegu, którzy wystąpili przed publicznością. Siódmoklasiści  wystawili przedstawienie związane z wielkim astronomem, który Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Uczestnicy pikniku brali udział w integracyjnych konkurencjach zręcznościowych i siłowych oraz wspólnym śpiewaniu hitów biesiadnych i muzyki rozrywkowej.