Kaziuki Wileńskie w Świdwinie z zespołem Dąbrówka

W jubileuszowej XXV edycji imprezy  Kaziuki Wileńskie organizowanej w Świdwinie  brał udział zespół Dąbrówka z Dębogardu. Organizatorem imprezy był Świdwiński Ośrodek Kultury - Zamek oraz Świdwińskie Towarzystwo Miłośników Wilna i byłych Kresów Wschodnich. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie polskiej twórczości ludowej oraz folkloru wileńskiego. Kziuki to nazwa odbywającego się od czterystu lat jarmarku odpustowego w Wilnie , przypadającego na dzień 4 marca w dzień świętego Kazimierza.