Dąbrówka na festiwalu w Drawnie

Dąbrówka na festiwalu w Drawnie

W sobotę 20 maja odbył się jubileuszowy X Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej w Drawnie ,w którym udział wziął Ludowy Zespół  Śpiewaczy „Dąbrówka” z Dębogardu. Organizatorem festiwalu był Drawieński Ośrodek Kultury. Dąbrówka otrzymała wyróżnienie i puchar. W obchodach uczestniczyło 28 zespołów ludowych z województwa

zachodniopomorskiego. Imprezie towarzyszył konkurs na regionalną potrawę – „Tradycyjne gołąbki”.