Przesłanie na Niedzielę Morską - 10.07.2016

Szczęść Boże,
W imieniu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza, przesyłam w załączeniu  - do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego w diecezjach nadmorskich  - tekst Przesłania Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych na Niedzielę Morską 10 lipca 2016 r.
Łączę wyrazy szacunku.                                                                                                 Otwórz.
ks. A. Kałduński  - kanclerz kurii pelplińskiej