Wolne miejsca w Bursie

Po rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w Bursie. Przypominamy, że nasza placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla chłopców - uczniów szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w szczecineckich szkołach, którzy mają trudną sytuację materialną lub utrudniony dojazd do szkoły z miejscowości stałego zamieszkania, a przy tym zależy im na nauce i środowisku wartości chrześcijańskich. Dla osób poniżej minimum socjalnego (wyznaczonego przez GUS) Bursa jest bezpłatna. Dla uposażonych powyżej tej kwoty, płatna w wysokości zaledwie 100 zł miesięcznie. Wychowankowie mają pełne wyżywienie w Bursie oraz zapewnioną opiekę wychowawczą i duszpasterską. Na miejscu dostępne jest zaplecze sportowo-rekreacyjne (siłownia, boisko do siatkówki i kosza, sala bilardowa i do tenisa stołowego). Wychowankowie mają zorganizowaną naukę, zajęcia sportowe (hala, basen, orlik) oraz praktyki religijne. Bursa utrzymuje ścisły kontakt ze szkołami i rodzicami.
Współpracujemy też z rokiem propedeutycznym Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinku. Jest to dobre i bezpieczne miejsce dla osób, którzy chcą się rozwijać i uczyć samodzielności. Bliższe informacje na stronie www.bursa.szczecinek.caritas.pl, profilu na Facebook’u oraz telefoniczne - ks. Zbigniew Woźniak, dyrektor Bursy - tel. 602 808 900.
Zgłoszenia na wolne miejsca muszą nastąpić najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. Rejestracji zgłoszenia dokonuje się przez stronę internetową Bursy.