Przygotowania do jubileuszu 65-lecia - zaproszenie