Orędzie papieża Franciszka

Zapraszam do zapoznania się tekstem Orędzia Ojca świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju przypadający na dzień 1 stycznia 2017 roku.                                            Otwórz tekst