Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2017 r.

1.W liturgii tygodnia:
- wtorek - wsp. św. Franciszka Salezego,
- środa - Nawrócenie św. Pawła Apostoła. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan,
- czwartek - adoracja N.S. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 08.00, wsp. św. Tymoteusza i Tytusa,
- piątek - wsp. bł. Jerzego Matulewicza, bpa,
- sobota - wsp. św. Tomasza z Akwinu.
2. Intencje mszalne. Są  wolne intencje w kwietniu 2017.
3. Składam staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę.
4.Polecam prasę katolicką: „G N”.
5.Spotkania w tym tygodniu:  dzisiaj po sumie spotyka się wspólnota  Ż.R w salce na probostwie , spotkanie  z kandydatami do bierzmowania w kościele.
6. Informacje związane z naszą parafia można znaleźć na  stronie internetowej: gminadygowo.pl
7. W dni powszednie stycznia Msza św. jest sprawowana w kościele parafialnym o godz. 08.30.
8. Plan kolędy: Niedziela (22.01.2017), . ul. Kołobrzeska (Woliłąka) początek od godz. 15.00. Proszę o pojazd oraz ul. Zielona, początek od p. Wołodkowicz. Kolęda od godz. 15.00. Poniedziałek, ul. Kołobrzeska od nru 40 do 42. Początek kolędy od godziny 16.30. Wtorek, ul. Kołobrzeska od nru 44 do 46. Początek kolędy od godz. 16.30  Środa,  ul. Kołobrzeska od. p. Adaszewskich do nru 48. Pocz. od godz. 16.00. Czwartek, ul. Kolejowa od p. Kozłowskich do p. Jaster. Początek od godz. 16.00. Piątek, Świelubie, rozpoczęcie kolędy od. p Lebowskiej. Kolęda od godz. 10.00. Proszę o pojazd. Sobota, ul Kolejowa od p. Pańczyszyn do p. Grębowiec. Kolęda od godz. 10.00. Niedziela, Plac Wolności od godz. 13.30.
9. Dzisiaj PZC kwestuje na rzecz pomocy potrzebującym.
10. NZOZ inter-Med informuje, że 02.02 2017 (czwartek) od godz. 11.30 w przychodni przy ul. Zielonej w Dygowie, odbędzie się badanie USG DOPLPLER , kończyn, USG tarczycy nerek płuc oraz echo serca. Badania są odpłatne w kwocie 55 zł.. Bliższe informacje w przychodni.
11.Wszystkim Parafianom i Gościom życzę udanego tygodnia. Jubilatom i solenizantom składam serdeczne życzenia. Rodziców wraz z małymi Jubilatami urodzonymi w styczniu zapraszam na Mszę św. w ostatnią niedzielę miesiąca.
12. Z uwagi na kolędę sprawy kancelaryjne są załatwiane po Mszy św.
13. Do wieczności odszedł śp. Andrzej Czerniak, l. 53 z Czernina. RiP.