Zarządzenie biskupa

Zapraszam do zapoznania się  z Zarządzeniem Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego w sprawie celebrowania Mszy o Duchu Świętym oraz powołania zespołów synodalnych.