Pielgrzymka Parafialnych Zespołów Caritas

W sobotę 17 czerwca br., we wspomnienie świętego Brata Alberta Chmielowskiego, patrona diecezjalnej Caritas, odbędzie się 3. Pielgrzymka Parafialnych Zespołów Caritas. Pielgrzymka ma charakter formacyjno-integracyjny dla członków, wolontariuszy, jak i osób zainteresowanych działalnością Caritas. Podczas tegorocznego spotkania zostaną przekazane  imienne chorągwie  dla Parafialnego Zespołu Caritas oraz  łóżka rehabilitacyjne. Dlatego, zwracamy się z prośbą do Księdza proboszcza, jako przewodniczącego PZC o zachęcenie wszystkich członków parafialnej Caritas do uczestnictwa w pielgrzymce. Pielgrzymka odbędzie się w Okonku w parafii Matki Bożej od wykupu niewolników przy ul. Niepodległości 56.
Plan spotkania:
10.30 - rejestracja Parafialnych Zespołów Caritas
11.00 - konferencja Być dobrym, jak chleb - śladami Brata Alberta
11.30 - modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem
11.45 - Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka
13.15 - przejście rodowodem na stadion miejski, posiłek i czas integracji Planowany czas zakończenia pielgrzymki ok. 16.00.
Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie Caritas, tel. 94 342 36 90