II spotkanie Parafialnego Zepołu Synodalnego w Dygowie

W dniu 28 września odbyło się zebranie parafialnego zespołu synodalnego przy Parafii Dygowo. Przewodniczył ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. Spotkanie poprzedziła Msza św.. Obecnych było sześciu członków zespołu. Ks. Proboszcz zapoznał zgromadzonych o sytuacji w parafii na podstawie statystyki z lat 2015 -2017. Następnie dyskutowano na temat problemów parafii ,którymi zdaniem członków zespołu należałoby się zająć podczas Synodu. Ze spotkania sporządzono protokół ,z którym mogą Państwo się zapoznać.