Ogłoszenia duszpasterskie 18.02.2018 r

1.W liturgii tygodnia:
- dziękuję o. Rafałowi ze Zgromadzenia OMI za głoszenie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dal naszej parafii.
- czwartek - święto katedry św. Piotra Ap., modlitwa w intencji powołań o godz. 17.30.
- piątek- Droga Krzyżowa w  Dygowie o godz. 17.30. W kościołach pomocniczych według ustalonej tradycji.
2. Intencje mszalne. Są  wolne intencje w maju i czerwcu w dni powszednie 2018.
3. Składam staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę.
4.Polecam prasę katolicką: „G N”.
5.Spotkania w tym tygodniu: , dzisiaj po  sumie spotkanie z rodzicami dzieci z klas II SP. W środę po Mszy św. o godz. 18.30 spotkanie na salce PZS. Zapraszam także na spotkanie tych Parafian, którzy nie brali do tej pory udziału w tych spotkaniach, a mają taką wolę. W czwartek próba chóru w salce na probostwie o godz. 18.00. W piątek spotkanie scholii o godz. 16.00 na probostwie. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z grupą młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
6. Informacje związane z naszą parafia można znaleźć na  stronie internetowej: gminadygowo.pl.
7. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzeskiej zachęca do przekazania 1% z rozliczenia PIT na rzecz Caritas "Pomagam Bliźniemu" Informacje są wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła.
8. W przyszłą niedzielę PZC kwestuje po mszach na rzecz potrzebujących pomocy w zakresie pokrycia kosztów związanych z leczeniem.
9. Na bocznym ołtarzu została wyłożona skarbona do której można składać ofiary na zakup kwiatów do dekoracji "Grobu Pańskiego".
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę udanego tygodnia. Jubilatom i solenizantom składam serdeczne życzenia. Rodziców wraz z małymi Jubilatami urodzonymi w lutym zapraszam na Mszę św. w ostatnią niedzielę miesiąca.