Wielka Sobota. Święcenie pokarmów i adoracja przy Grobie Pańskim

W Wielką Sobotę w Parafii Dygowo  od godziny dziewiątej do dwunastej święcone były pokarmy na stoły wielkanocne. W kościele parafialnym koszyki wypełnione jajkami, chlebem, wędliną i solą , święcił proboszcz ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. W kościołach filialnych i przy krzyżach w miejscowościach parafii poświęcenia pokarmów dokonał ks. Adam Falewicz. W kościele parafialnym trwała  adoracja Grobu Pańskiego ,przy którym wartę pełnili strażacy.