Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020

1. W kalendarzu liturgicznym:

Korzystając z możliwości jakie dają rozporządzenia ministerstwa zdrowia, od poniedziałku tj. 20.04.2020 r.  w naszej parafii zostaje przywrócona możliwość uczestniczenia wiernych we Mszy św. w dzień powszedni i w niedzielę. Po przeliczeniu powierzani kościoła parafialnego, może jednocześnie we Mszy św. uczestniczyć 31 osób. Msze św. w dni powszednie są odprawiane o godz. 18.00. Z uwagi na okoliczności, Msza św. w sobotę o godz. 18.00, będzie odprawiana już z formularza Mszy św. niedzielnej. Msze w niedzielę będą odprawiane w Dygowie o godz. 8.00 i godz. 12.30. Także zostaje przywrócony porządek odprawiania Mszy św. niedzielę  w kościołach pomocniczych w Czerninie o godz. 9.30  i Świelubiu o godz. 11.00. Uwzględniając rozporządzenie, może w tych mszach wziąć udział 10 osób. Przypominam,  że w skład uczestników nie wlicza się kapłana i usługujących w nabożeństwie tj. m.in. ministrantów, lektorów, szafarzy. Jest obowiązek używania w kościele masek i temu podobnych.

- niedzielaNiedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 w kościele w Dygowie zostanie odprawiona  koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu przypada święto patronalne PZC.

- czwartek - uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski i naszej diecezji. O godz. 17.30 modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,

- piątek - wsp. św. Jerzego,

- sobota - święto św. Marka, Ewangelisty,

- niedziela -  Niedziela Biblijna i rozpoczęcia Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

2. Intencje mszalne. Są  wolne intencje we wrześniu 2020.

3. W związku z panującą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami zaistniała sytuacja, w której wpływy finansowe, konieczne do utrzymania parafii ustały. Pomimo pandemii, Parafia ponosi stałe opłaty za media. Bardzo dziękują tą drogą tym z naszych Parafian, którzy przesłali ofiary, aby utrzymać płynność finansową.  Serdecznie proszę, abyśmy wspólnie zadbali o naszą Wspólnotę i jej życie także materialne. Pozwalam sobie załączyć  numer konta parafialnego na które można wpłacać dobrowolne ofiary: 19 8562 0007 0040 0031 2000 0010

4.Polecam prasę katolicką: „G N”.

5.Spotkania w tym tygodniu: w sobotę o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie z rodzicami dzieci z klas III SP.

6. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę udanego tygodnia. Jubilatom i solenizantom składam serdeczne życzenia.

7. W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Stanisława Wawrzusiszyn z Dygowa. RiP.


Drukuj