W Bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu podpisano akt przekazania makiety pn. „Wirtualny Port Kołobrzeski XIX Wieku” Muzeum Diecezjalnemu. W ramach umowy Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przekazał makietę nieodpłatnie na okres jednego roku. Muzeum nie będzie pobierało z tytułu przekazania eksponatu żadnych korzyści finansowych. Jednocześnie zobowiązuje się do umożliwienia eksponowania makiety dla zwiedzających. Akt podpisali Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Dyrektor Szkoły Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska oraz Dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Piotr Zieliński.

Makieta będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Diecezjalnym do 3 marca 2021 roku od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.

Makieta powstała dzięki wsparciu wielu instytucji, w tym Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Projekt miał na celu stworzenie makiety 3D oraz przeniesienie jej do wirtualnej rzeczywistości. Realizacja projektu obejmowała rysowanie modeli, drukowanie na drukarkach 3D oraz VR pod kierunkiem Pana Jacka Kawałka. Tworzenie makiety zajęło 11 miesięcy. W ramach warsztatów Art Camp, które trwały w szkole od 23 do 27 września 2019 ukończono plastyczną realizację piątego etapu projektu KOŁOBRZEG 3D, którą zorganizowała Pani Justyna Dziędziura, a oprawę plastyczną makiety prowadziła Pani Elżbieta Polak wraz z polską i niemiecką młodzieżą. W sumie w projekcie wzięło udział 30 uczniów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu