W kwietniu 2006 roku ,Gmina Dygowo w ramach projektu przebudowy Placu Wolności w Dygowie ,ogłosiła konkurs na wykonanie projektu pomnika łososia. Według założeń pomnik miał przedstawić łososia (łososie), jako symbol gminy dominujący w herbie oraz stanowiący jedną z największych atrakcji turystycznych gminy. Powinien być formą architektoniczno- rzeźbiarską z otwartą formułą artystyczną pomnika, jednocześnie uwzględniający:

a) usytuowanie na centralnym placu w miejscowości obok zabytkowego kościoła,

b) ekspozycję pomnika w wielu kierunkach,

c) uzyskanie możliwości oglądania Pomnika z poziomu otaczającej ulicy.

30 czerwca 2006 roku Gmina Dygowo ogłosiła wynik konkursu. Wybrano ofertę, której autorem był artysta Romuald Wiśniewski z Gościna.

Więcej o historii powstania pomnika dowiecie się Państwo z filmu Łososie Dygowskie.