Groby weteranów z Wrzosowa będą wpisane ewidencji IPN i oznakowane

Groby weteranów z Wrzosowa będą wpisane ewidencji IPN i oznakowane

Na grobach  weteranów II wojny światowej pochowanych na terenie cmentarza we Wrzosowie zawisną pamiątkowe tabliczki Instytutu Pamięci Narodowej. Dziewięć wniosków złożył do IPN mieszkaniec Wrzosowa Jerzy Piotrowski. Aktualnie trwa postępowanie w sprawie wpisania grobów do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.  Pozytywna decyzja IPN tj. wpisanie do ewidencji spowoduje ,że  groby te będą zwolnione z opłat cmentarnych i będą prawnie chronione przed ewentualną likwidacją. Ponadto osoby lub instytucje opiekujące się grobami weteranów będą miały możliwość wystąpienia do IPN o dotacje na pokrycie nakładów związanych z remontem lub utrzymaniem tych grobów.

Zapraszam od obejrzenia materiału wideo.  Jerzy Piotrowski przedstawi szczegóły akcji upamiętnienia weteranów II WŚ , którzy mieszkali we Wrzosowie.

Jerzy Piotrowski: Serdecznie dziękuję Panu Damianowi Miś  za okazaną pomoc w informowaniu Instytutu Pamięci Narodowej i skompletowaniu dokumentów związanych z naszymi weteranami pochowanymi na naszym cmentarzu we Wrzosowie.

Szanowni Państwo!

Upamiętnienie weteranów II Wojny Światowej , którzy osiedlili się na ziemi dygowskiej zapoczątkowana przez Jerzego Piotrowskiego może mieć swój ciąg dalszy. Zachęcamy rodziny byłych mieszkańców gminy Dygowo, których bliscy-byli żołnierze Wojska Polskiego spoczęli na cmentarzach w Czerninie , Dygowie i Łykowie do kontaktu z panem Jerzym Piotrowskim lub Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo. Przygotujemy wnioski do IPN o wpisanie  do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 

Telefon kontaktowy  Jerzy Piotrowski 502 500 318, Marek Kawęcki 606 764 123.

Poniżej część pamiątek -dokumentacji zgromadzonej przez pana Jerzego, która została przesłana do IPN (źródło FB).

 


Drukuj