Dokładnie 2 października 1973 roku biskup nowo powstałej diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej - Ignacy Jeż ustanowił parafię we Wrzosowie, tak więc wspólnota obchodzi dziś piękny jubileusz 50-lecia istnienia.

Droga do powstania Parafii Wrzosowo

28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI swoja decyzją wprowadził nowy ład kościelny na Ziemiach Zachodnich i Północnych tzn. podzielił je na cztery diecezje wśród których była diecezja koszalińsko-kołobrzeska. Była to historyczna decyzja ,która uregulowała administrację kościelną na tych ziemiach po 27 latach od zakończenia II wojny światowej. Pierwszym ordynariuszem nowej diecezji został bp. Ignacy Jeż. Pierwszym dziekanem dekanatu Kołobrzeg został proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie ks. Ludwik Chamski z Dygowa , a wicedziekanem  ks. Józef Słomski.

Warto zaznaczyć ,że decyzja Stolicy Apostolskiej o wprowadzeniu zmian administracyjnych w 1972 roku była możliwa dzięki uregulowaniu pokojowych stosunków międzynarodowych. „Układ między PRL a RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków”, który został  ratyfikowany 17 maja 1972 r. przez Bundestag był prawdziwym przełomem w stosunkach pomiędzy Polakami a Niemcami i to on dał  możliwość niezwłocznego ustanowienia przez papieża czterech diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Ustanowienie nowej diecezji spowodowało również zmiany w organizacji i granicach podległych parafii. Na obszarze obejmującym dzisiejszą parafię Wrzosowo działały dwie wspólnoty parafia pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie i Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie. Rozległe parafie utrudniały wiernym spełnianie obowiązków religijnych.  Biskup Ignacy Jeż biorąc pod uwagę postulaty proboszczów i wiernych 2 października 1973 roku powołał nową parafię pw. Św. Trójcy w Marzynie (Mierzyn) z siedzibą we Wrzosowie. W skład nowej parafii weszły miejscowości: Marzyno, Wyganów, Ubysławice, Miarynek i Daszewo (wcześniej parafia w Karlinie) oraz Wrzosowo, Łykowo, Poczernino, Kłopotowo, Jazy, Połonino, Skoczewo, Skoczewko, Piotrowice i Włościbórz ( wcześniej parafia Dygowo). Kościołem parafialnym został kościół Św. Trójcy w Marzynie , a kościołem filialnym kościół pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie. Plebanię zlokalizowano we Wrzosowie.

Taki stan rzeczy funkcjonował do 13 czerwca 1980 roku, kiedy to biskup koszalińsko-kołobrzeski dekretem zmienił nazwę Parafii Marzyno z siedzibą we Wrzosowie na Parafia Wrzosowo. Zmianę dokonano na skutek , jak to ujęto w dekrecie, niedogodności z poprzednim stanem rzeczy. Od tego momentu kościołem parafianym stał się kościół we Wrzosowie , a kościół w Marzynie filialnym.

1 września 1989 z inicjatywy ks. Józefa Słowika –proboszcza parafii w Karlinie, wcześniej w latach  1979-1987 parafii Wrzosowo powstaje nowa parafia Mierzyn i tym samym zmniejsza się parafia Wrzosowo. Taki stan terytorialny parafii jest do dziś.

Proboszczowie parafii we Wrzosowie

ks. Ludwik Musiał w latach 1972-1977, ks. Józef Pałka w latach 1977-1979 (zm. 31.03.2007), ks. Józef Słowik w latach 1979-1987 (zm. 08.01.2013), ks. Kazimierz Koszykowski w latach 1987-2022, obecnie od 2022 roku ks. Grzegorz Jagodziński.

Z kart kroniki parafialnej –wybrane fragmenty.

24 czerwca 1979 roku ks. Józef Słowik przedstawił się wiernym. Pierwszym zadaniem było przygotowanie plebani do zamieszkania. Trzeba było przeprowadzić remont centralnego ogrzewania, wymalować ściany, wybielić we Wrzosowie i Kłopotowie kościoły.

Biskup Ordynariusz mianując nowego proboszcza zlecił mu budowę plebanii. Miesiąc lipiec minął na zwożeniu i kupowaniu materiałów budowlanych z Polanowa, z Kołobrzegu, Karlina ,Dygowa. W pracach przygotowawczych szczególnie pomogli parafianie: p. Chmielnicki, p. Grzebieniak, p. Kowal i inni. W miesiącu sierpniu szukano wykonawcy , który podejmie się budowy. Pierwszą umowę podpisano 15 sierpnia z murarzami z lubelskiego. Niestety wykonawcy nie stawili się do pracy w wyznaczonym terminie.

6 sierpnia 1979roku miał miejsce odpust Przemienienia Pańskiego. O godzinie 17.00 przy ołtarzu zbudowanym na powietrzu. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dziekan Józef Słomski z Kołobrzegu. W odpuście wzięli udział wszyscy kapłani z Dekanatu oraz liczni wierni.

27 września 1979 roku uroczyście rozpoczęto budowę plebanii. Budowy podjął się pan Bronowicki z Białogardu ze swoją ekipą. Ksiądz proboszcz położył pierwszą cegłę.

historia-parafii-wrzosowo-

Listopad 1979. Dalszy ciąg prac na budowie. Codziennie obserwujemy , jak rosną mury plebanii. Murarzom chętnie pomagają panowie: Chmielnicki, Grzebieniak i Kowal.

Lipiec, sierpień 1980. Czas wakacji to okres wytężonych prac na budowie. Rozpoczęto tynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wykonano parapety i osadzono. Tynki wykonuje p. Rybicki z Białogardu, oblachowanie p. Madejski z Dygowa. Utrudnieniem w pracy są stałe deszcze. Tegoroczna wiosna i lato bardzo deszczowe.

4-5 października 1980 r. Wizytacja J.E. Ks. Biskupa (bp Ignacy Jeż). W sobotę 4 października o godz. 15.00 na granicy parafii ludność Daszewa witała w imieniu wszystkich wiernych przybywającego do nas Ks. Biskupa. Poprzedzony banderią 60 samochodów, motocykli i rowerów ks. Biskup udał się udekorowana trasą do Wrzosowa. W Łykowie ,2 km przed Wrzosowem jeszcze raz zatrzymano ks. Biskupa i przy specjalnie zrobionym ołtarzu powitano gościa chlebem i solą. Ks. Biskup przesiadł się na bryczkę konną , którą prowadził jeździec na koniu. Odświętnie udekorowane Wrzosowo przywitało okrzykami radości i tradycyjnym „Sto lat”. Kapela ludowa odegrała pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze” i „Serdeczna Matko”. Przedstawiciele poszczególnych stanów powitali kwiatami i ciepłymi słowami dostojnego gościa. Po sprawozdaniu ks. Proboszcza ks. Biskup odprawił Mszę św. i udzielił błogosławieństwa.

historiia-parafii-wrzosowo-historia-parafii-wrzosowo-

W niedzielę 5 października o 8.30 we Wrzosowie Ks. Bp. uczestniczył we Mszy św. dla dzieci i przemówił do nich. O 10.00 w Marzynie na uroczystej Mszy św. Ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania ok. 200 osobom.

O godz. 13.00 na Mszy św. we Wrzosowie Ks. Bp. Wygłosił kazanie do starszych. Mszę św. celebrował ks. kan. Jan Grabowski z Lęborka.

O godz. 15.30 Gość spotkał się w domu rencistów we Włościborzu z mieszkańcami zanosząc im błogosławieństwo.

O 16.00 uroczyście przywitali ks. Biskupa wierni Kościoła w Kłopotowie. Mszę św. odprawił ks. emeryt Wysocki, a kazanie wygłosił ks. Biskup. Podziękował za odbudowanie kościoła. Po uroczystym pożegnaniu Ks. Bp odjechał.

25-26 grudnia 1981r.. Święta Bożego Narodzenia przeżyliśmy w okresie stanu wojennego rozpoczętego 13 grudnia. Były to pierwsze Święta na nowej plebanii.

11 września 1983r.. W dniu 11 września niemal wszyscy parafianie zebrali wokół plebanii. Wg ogólnej opinii tak wielkiej liczby wiernych nie było jeszcze we Wrzosowie na żadnej uroczystości. Wszystkie rodziny i osoby samotne dostały imienne zaproszenia z fotografią plebanii ,stanowiące jednocześnie pamiątkę jubileuszu. Poprzedzającą sobotę i niedzielne przedpołudnie padał deszcz. Modlitwy parafian zostały jednak wysłuchane i na godzinę przed przybyciem  Ks. Biskupa Ordynariusza zaświeciło słońce i osuszyło teren. O 15.00 przybył Dostojny Gość, odbyło się poświęcenie plebanii i pamiątkowego krzyża na głazie , po czym procesjonalnie wszyscy udali się na plac przykościelny. Tam w obecności zaproszonych księży Ks. Biskup odprawił Mszę św. i udzielił Sakramentu Bierzmowania 153 osobom. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do powstania plebanii.

Lipiec, sierpień 1984 r.  Okres wakacyjny był czasem bardzo intensywnej pracy, szczególnie księdza Proboszcza. Przystąpiono do remontów dachów w Kłopotowie i Marzynie ( pokrycie blachą cynkową , wymiana zgniłych konstrukcji drewnianych) oraz regotyzacji kościoła we Wrzosowie. W środę 22 sierpnia zebrali się na naradzie architekci oraz konserwatorzy , aby opracować plan robót zamierzonych do wykonania.  W niedzielę 26 sierpnia parafianie oficjalnie wyrazili chęć uczestniczenia w przebudowie kościoła służąc pomocą.

25 kwietnia 1985r.. 25 kwietnia 1985 r. rozpoczęto regotyzację Kościoła. Na czas remontu funkcje kościoła parafialnego będzie pełnić kościół w Marzynie.

Lato 1985 r. było ogromnie pracowite tak dla Księdza Proboszcza , jak i grupy parafian skupionych przy kościele we Wrzosowie. Włączali się oni do prac przy remoncie kościoła , a mianowicie odbijania tynków ,zdejmowania dachówki, wymiana łat na dachu ,kryciu dachu papą, przygotowaniu potrzebnego drzewa. Regotyzację wykonywała firma Pana Wiesława Szczepaniaka z Kołobrzegu, odtwarzając gotyckie sklepienia ,przemurowując ściany kościoła wewnątrz i na zewnątrz. Umówiony zakres robót wykonano do 15 października. Parafianie doprowadzili kościół do porządku, wniesiono ławki i ołtarze. Z powodu zimna i krótkich dni przerwano prace na okres zimy. Przed Świętami Bożego Narodzenia Pan Pączek z Karlina zamontował nowe tabernakulum znacznie mniejsze od starego.

Wiosna 1986r.. Z nastaniem wiosny przystąpiono znów do przerwanych prac przy odnawianiu kościoła we Wrzosowie. Miejscowi murarze (Pan Jarema Kowalski i Stępień) dobudowali nową zachrystię, większą i wygodniejszą. Parafianie w czynie społecznym odbili tynki na zewnętrznej ścianie wieży i przystąpiono do oczyszczania cegły, uzupełniania spoin, wymiany cegieł uszkodzonych.(…) Równolegle rozpoczęto pokrywanie dachu blachą miedzianą. W Gdańsku zakończono renowację zabytkowej ambony, chrzcielnicy i kropielnicy.

Lato 1986r.. Wakacje wypełnione były pracą przy remoncie kościoła. Parafianin, Pan Kalinski odmalował sklepienia kościoła oraz ramy okienne. Ostatnie dni jesieni wykorzystano na prace porządkowe wokół kościoła – sprzątnięcie terenu budowy i wyrównanie placu wokół kościoła.

30 maja 1987r.. 30 maja J.E. ks Bp Tadeusz Werno dokonał uroczystego poświęcenia kościoła w obecności wszystkich parafian, którzy otrzymali imienne zaproszenia na tę uroczystość. Uroczystość zaszczycili księża z dekanatu Kołobrzeg i Białogard na czele z ks. dziekanami Słomskim i Berką. Parafianie serdecznie podziękowali ks. proboszczowi za ogromny trud włożony w wyremontowanie kościołów.

1 lipca 1987r.. Dekretem z dnia 1 lipca 1987 r. J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Koszalińsko –Kołobrzeskiej Jgnacy Jeż zwolnił ze stanowiska administratora parafii Wrzosowo Księdza Józefa Słowika mianując go proboszczem parafii w Koszalinie.

Administratorem  parafii Wrzosowo mianował  Ks. Biskup Księdza Kazimierza Koszykowskiego (zobacz)- Proboszcza parafii w Suliszewie, wyświęconego 18.05.1980 r. w Koszalinie. Pracował on na następujących placówkach: Lębork , Świdwin ,Kępice , Kalisz Pom., Suliszewo.

Nowy administrator przedstawił się parafii w dniu 5.07.1987 r. – serdecznie powitany przez parafian.

W grudniu 1988r. nawiedziła Dekanat Białogard Figura Matki Boskiej Skrzatuskiej. Do parafii Wrzosowo przybyła 9 grudnia z parafii Karwino. 10 grudnia odeszła Matka Boża do Dekanatu Kołobrzeg. Przywiózł i odwiózł Matkę Bożą –Pan Jan Windys- miejscowy parafianin.

26.08.1990r. naszą parafię nawiedziła Matka Boża (red. wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej). Było to wielkie przeżycie dla wszystkich mieszkańców. Wszyscy dekorowali swoje domy różnymi chorągiewkami , kwiatami i wstążkami. (…) Matkę Bożą odbierał proboszcz parafii Wrzosowo ks. Kazimierz Koszykowski. Parafianie towarzyszyli w procesji – wprowadzając Matkę Bożą do kościoła. Mszę św. odprawił bp Krupa. Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą poprzedziły tygodniowe Misje , które głosili ojcowie Redemptoryści.

6 sierpnia 1993roku parafia przeżywała uroczystość odpustową. Mszę św. odprawił ks. Biskup Senior Ignacy Jeż, który został zaproszony jako gość honorowy, we Mszy św. uczestniczył  również ks. Infułat Józef Jarnicki.

W materiale wykorzystano fotografie z Kroniki Parafii Wrzosowo.