Rolnik szuka... ubezpieczenia

Rolnik szuka... ubezpieczenia


Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika  i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Okazuje się, że właściciele gospodarstw zadają przy zawieraniu ubezpieczenia wiele pytań. Często nie wiedzą jak zawrzeć polisę lub jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, wiedzą tylko jedno - mają obowiązek

ubezpieczenia.
Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości występowania zdarzeń losowych takich jak powódź czy huragan.

Każdy z nas pamięta katastrofalną powódź, która w lipcu 1997 roku nawiedziła Polskę południową i zachodnią. Nie każdy jednak wie, że w wielu przypadkach poszkodowani nie uzyskali pomocy adekwatnej do poniesionych strat.
Jednostki samorządowe, mają trudności z zapewnieniem pomocy finansowej ze swojego budżetu, wystarczającej aby zrekompensować w całości szkody spowodowane żywiołami. Takie możliwości mają natomiast firmy ubezpieczeniowe, które właśnie do tego są powołane.
 Warto wydać 200 złotych rocznie na ubezpieczenie majątku i spać spokojnie. Jest to realna korzyść dla obu stron. Rolnik ubezpiecza majątek i w przypadku zdarzenia losowego ma gwarancję wypłaty odszkodowania (bo towarzystwa nie mogą odmówić wypłaty, jeżeli dana osoba zawarła ubezpieczenie obowiązkowe i opłaciła składkę), a gminy nie muszą się bać o niezaplanowane wydatki z budżetu na pomoc finansową dla poszkodowanych.

Na czym polega obowiązek?
Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba, że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Fakt zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek poinformowania o tej zmianie ciąży na dotychczasowym właścicielu (sprzedającym gospodarstwo).

Na czym polega obowiązek?
Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na rok. Często towarzystwa rozkładają składki za ubezpieczenie na raty, jednak nie oznacza to, że umowa jest zawarta tylko na pół roku czy 3 miesiące, polisa jest ważna 12 miesięcy.
Jeżeli rolnik miał polisę obowiązkową, ale zapomniał przedłużyć ubezpieczenia na rok kolejny i nie wypowiedział umowy, w myśl ustawy takie ubezpieczenie uważa się za zawarte na rok kolejny. Działa to dokładnie tak, jak w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 
W przypadku decyzji o zmianie towarzystwa ubezpieczeń rolnik powinien wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia (załączamy druk wypowiedzenia). Na przykład: koniec ubezpieczenia przypada 31 grudnia 2009r., wypowiedzenie musi być złożone do 30 grudnia 2009r. w jednostce towarzystwa ubezpieczeń.
Każda osoba fizyczna będąca w posiadaniu gospodarstwa rolnego ma obowiązek ubezpieczenia OC i budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, jednak należy zwrócić uwagę na konsekwencje braku polisy  w przypadku szkody. Ceną jest utrata lub uszkodzenie posiadanego mienia, która niejednokrotnie może spowodować trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa przez długi czas.