Dotacje dla gminnych klubów z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dwa kluby sportowe Gminy Dygowo  - UKS Grot  i WKS Rasel - otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Złożone przez kluby wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Klub” zostały pozytywnie zaopiniowane. Program zakłada rozwój sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Wysokość dofinansowania to 10.000 złotych na klub. Środki będą przeznaczone zgodnie z wytycznymi programu na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z dziećmi i na zakup sprzętu sportowego.