Cenne pamiątki LZS „Czarni” Czernino

Cenne pamiątki  LZS „Czarni” Czernino

Archiwum Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo wzbogaciło się o kolekcję zdjęć,  dokumentów i audio wspomnień  byłych zawodników i działaczy drużyny LZS Czarni Czernino. Piłkarze i siatkarze  z Czernina na przestrzeni lat 50-tych , 60-tych i 70-tych działali prężnie i odnosili znaczące sukcesy sportowe. Wspomnienia Henryka Kustra, Wacława Iwickiego i Tadeusza Wygasia  przybliżają te czasy. W archiwach Głosu Goszalińskiego można również znaleźć potwierdzenie znaczących osiągnięć społeczności sportowej z Czernina.

Zgromadzone materiały w niedługim czasie udostępnione zostaną  przez stowarzyszenie na kanale YouTube. Zdjęcia można już  obejrzeć  na portalu Otwartego Systemu Archiwizacji https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_1100

Materiały prasowe archiwum cyfrowego: zbc.ksiaznica.szczecin.pl


Drukuj