Droga Gwizd – Grąbnica prawie gotowa

W połowie września zakończy się drugi etap budowy drogi Gwizd – Grąbnica. Wykonawca położył już asfalt na odcinku 860 m. W pierwszej kolejności została położona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, a następnie były prowadzone prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni - mówi wójt Jerzy Kołakowski. Teraz pozostanie jeszcze wykonanie zjazdów do posesji prywatnych, mijanek, utwardzenie poboczy, potem prace porządkowe i nowe nasadzenia krzewów – dodaje. Prace przebiegają planowo i inwestycja powinna być zakończona w terminie. Przypomnijmy, chodzi o budowę drogi łączącej Gwizd – Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim. Na zadanie to gmina Ustronie Morskie ubiegała się o fundusze określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wniosek został bardzo wysoko oceniony i otrzymał 16 punktów, zajmując 4 miejsce na liście rankingowej projektów. Koszt inwestycji to kwota 457.417,96 zł, z czego ok.25 % stanowić będzie dofinansowanie z budżetu woj. zachodniopomorskiego. Zadanie realizuje spółka STRABAG z Pruszkowa.
Tekst:UG Ustronie Morskie