IV Zjazd Oddziału Powiatowego OSP w Kołobrzegu (relacja i foto)

W Ustroniu Morskim odbył się IV Zajazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kołobrzegu. Oddział skupia sześć oddziałów gminnych w skład których wchodzi 25 jednostek OSP oraz jedna jednostkę podlegająca bezpośrednio. Łącznie Związek liczy 985 członków. W bezpośrednich działaniach ratowniczych bierze udział 306 ochotników. Ustępujący po pięcioletniej kadencji Prezes Zarządu- dh Jerzy Bartnik podkreślił  rolę ochotniczego ruchu strażackiego w społeczeństwie. Podkreślił ,że jest to organizacja ,która swoim poświęceniem w niesieniu ratunku i pomocy zyskała powszechne uznanie społeczne. Jest niezawodnym partnerem samorządów na płaszczyźnie bezpieczeństwa, inicjatyw społecznych i pielęgnowaniu lokalnych tradycji. W przedstawionym sprawozdaniu z działalności , poza długą listą osiągnieć statutowych, dh Jerzy Bartnik jako najbardziej satysfakcjonujące uznał skuteczne wspieranie samorządów i Oddziałów Gminnych  OSP w zakresie zakupów samochodów pożarniczych. W okresie działalności ustępującego Zarządu zakupiono 11 nowych samochodów i 2 z rynku wtórnego. Po przedstawionym sprawozdaniu z działalności i finansowym w drodze głosowania udzielono absolutorium Zarządowi ,który sprawował działalność od 19 listopada 2011 roku. Następnie głos zabrali : dh Jan Sachs - wiceprezes Zarządu Oddziału Województwa Zachodniopomorskiego  jednocześnie Dyrektor Oddziału WFOŚiGW w Koszalinie oraz bryg. Krzysztof Makowski – Komendant Powiatowy PSP. Poza podziękowaniami podkreślili oni jak dużą wartością dodaną dla Organizacji  OSP była działalność Zarządu pod przewodnictwem dh Jerzego Bartnika. Kolejnym punktem obrad zjazdu była  procedura powołania nowych władz na koleją kadencję. Skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kołobrzegu przedstawia się następująco:
1.     Bogdan Grygiel – Prezes
2.     Mirosław Zalewski – Wiceprezes
3.     Jan Dzik – Wiceprezes
4.     Adrian Wojciechowski – Sekretarz
5.     Marcin Tekiel - Skarbnik
6.     Robert Piskorz – Członek prezydium
7.     Tomasz Tamborski – Członek prezydium
8.     Jerzy Bartnik – Członek Prezydium
9.     Wojciech Różycki – Członek
10.   Tadeusz Wygaś – Członek
11.   Krzysztof Selerowicz – Członek
12.   Sławomir Lewandowski – Członek
13.   Grzegorz Ruciński – Członek
14.   Stefan Jagiełowicz – Członek
15.   Jerzy Królikowski – Członek
16.   Krzysztof Makowski – Członek
17.   Helena Rudzis-Gruchała – Członek
18.   Ryszard Daśko – Członek
Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów.
 
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.