Zaprzysiężenie Prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej

W Sali Koncertowej Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu odbyła się I Sesja Rady Miasta Kołobrzeg pięcioletniej kadencji 2018-2023. 21 radnych po złożeniu ślubowania wybrało w głosowaniu tajnym przewodniczącego rady miasta. Były dwie kandydatury: Jacek Woźniak i Bogdan Błaszczyk. Jednym głosem - 11 do 10 , wygrał Jacek Woźniak.  Następnie ślubowanie złożyła nowo wybrana prezydent Miasta Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Poniżej skrót wideo z sesji- ogłoszenie wyboru przewodniczącego rady i ślubowanie prezydent.

Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj