Statuetki Konika Kołobrzeskiego za rok 2019 zostały rozdane. Nagrodę Kapituły Dziennikarskiej otrzymał Jacek Kawałek - nauczyciel  przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza. Wyróżnienie to dowód uznania za szereg projektów  szkolnych obrazujących historię architektury Kołobrzegu za pomocą makiet drukowanych w technologii 3-D.

Prezydent Anna Mieczkowska w tym roku przyznała dwie statuetki. Pierwszą otrzymał Marek Padjas – podróżnik, nauczyciel, wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, drugą  otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku za aktywną działalność z seniorami.

Galę prowadził Marcin Prokop. Część artystyczną wypełnił koncert Sławka Uniatowskiego.