Kołobrzeg. 81.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Kołobrzeg. 81.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W Kołobrzegu, przy pomniku „Poległym w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 r.” odbyły się uroczystości z okazji 81.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne uroczystości patriotyczne miały skromy charakter.