Podczas V Zjazdu Oddziału Powiatowego w Kołobrzegu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który odbył się w Gościnie , wręczone zostały  odznaczenia między innymi druhom z gminy Dygowo.

Dh Tadeusz Wygaś odznaczony został  Złotym Krzyżem  za zasługi dla pożarnictwa i godną służbę nadanym  przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana.

 Dh Janusz Fijałkowski uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Zjazd wybrał również zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kołobrzegu. Nowym prezesem został Dh Mirosław Zalewski, który również wybrany został przedstawicielem do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. 

Skład zarządu:

Dh Robert Piskorz – wiceprezes

Dh Marcin Tekiel – wiceprezes

Dh Krzysztof Lewandowski – sekretarz

Dh Mariusz Biernat – skarbnik

Dh Stefan Jagiełowicz – członek prezydium

Dh Tomasz Tamborski – członek prezydium

Członkowie zarządu,  druhowie: Mirosław Andrusieczko, Paweł Bartosik, Andrzej Besarab, Tomasz Blutka, Bogusław Grygiel, Sławomir Lewandowski, Łukasz Martyniec, Krzysztof Selerowicz, Krzysztof Makowski.

Na zjeździe obecni byli włodarze gmin powiatu kołobrzeskiego, w tym wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk.