Pracownia Bioróżnorodności wkrótce we Wrzosowie

W Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu otwarto Izbę Bioróżnorodności ,w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży". Bliźniaczy projekt będzie realizowany jeszcze w tym miesiącu ,również w szkole we Wrzosowie. Pracownia wyposażona jest w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującej na naszym terenie. Na ścianach umieszczono tablice gatunkowe roślin , zwierząt , grzybów ,owadów oraz obszarów chronionych. Pracownia wyposażona jest także w tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop i rzutnik. Koszt izby wyniósł 79 tysięcy złotych. W województwie zachodniopomorskim powstaną łącznie 22 tego typu pracownie. Zapraszam na fotogalerię.