Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację!

Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację!

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy realizuje się za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

W roku bieżącym rolnicy składają wnioski o oszacowanie strat suszowych samodzielnie poprzez aplikację.

Natomiast susza w środkach trwałych (krzewy owocowe, drzewa) szacowana jest przez gminną komisję powoływaną przez Wojewodę.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.

Z informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego aplikacja dla wniosków suszowych na rok 2023 nie została jeszcze uruchomiona.

W związku  z powyższym nie należy składać wniosków do urzędu gminy w wersji papierowej, ponieważ nie ma możliwości przekazania ich do Wojewody. Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez powyższą aplikację.

Więcej informacji w zakresie procedur szacowania szkód można znaleźć na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w szczecinie w zakładce Dla Przedsiębiorców → Szkody w rolnictwie.

 


Drukuj